Kiskőrösi Óvodák

6200 Kiskőrös, Batthyány u. 2.

Get Adobe Flash player

Legutóbbi bejegyzések

Tagóvodáink

Tagóvodáinkról a következő oldalon kaphat több információt: Tovább »

Éppen most

Oldalainkat jelenleg 4 vendég böngészi.

Erdőtelki Tagóvoda

Megosztás

Szeretettel köszöntünk!

 

Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle."

 

 - Varga Domokos -

 

 

ERDŐTELKI ÓVODA

Óvoda nyitva tartása: 07:00 - 17:00


Személyi állomány alakulása

 

 2 fő óvodapedagógus

 • Csővári Andrásné - tagóvoda vezető, óvodapedagógus
 • Répásiné Lovász Márta, óvodapedagógus

2 fő dajka

 • Csővári Istvánné
 • Göbölös Józsefné

 

Gyermekek az óvodában

 Csoportok száma: 1

 Vegyes csoport: 30 fő

 •          Kiscsoportos: 10 fő
 •          Középsős: 10 fő
 •          Nagycsoportos: 10 fő

Tárgyi feltételek

A 2015/2016 nevelési évben sikerült az óvoda belső és külső környezetét megszépíteni. Az önkormányzat támogatásával valamint szülői segítséggel megtörtént az udvari játékok felújítása, továbbá a nyílászárók cseréje az egész intézmény területén.

Nevelés az óvodában

Óvodánk gyermekképe, nevelési céljai

Tevékenységközpontú tapasztalatszerző óvodai programunk megkívánja, hogy a nevelés – oktatás folyamatai az óvodában a „megtapasztalás” élményének biztosításával teljesüljenek.

 

Fontos számunkra, hogy minden gyermek egyéni képességeit már az óvodába érkezéskor megismerjük, így megvalósulhat az esetleges elmaradott képességek korai felzárkóztatása, és a kiemelkedő képességek azonosításával a tehetséggondozás és segítés is.

 

Céljaink:

 • Elsődleges célunk, hogy óvodásainkat érzelmi biztonságot nyújtó, egészséges, esztétikus környezettel, gazdag tárgyi felszereltséggel vegyük körül.
 • Biztos szakmai tudással kívánjuk elérni, hogy természetes módon bontakozhasson ki minden egyes gyermek harmonikus személyisége.
 • Úgy gondoljuk, óvodásaink szüleinek felelősséggel tartozunk, hogy elvárásaiknak megfelelő magas színvonalú szolgáltatást nyújtsunk, gyermekük képességei megfelelő ütemben fejlődjenek, különös tekintettel az eltérő fejlődési ütemben érő gyermekekre 
 • Sikerorientált, önálló életre, kulturált viselkedésre nevelő, élményekben gazdag, sok-színű tevékeny óvodai életet kínálunk.

 

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy maradéktalanul megvalósuljon: 

 •  Gyermek iránti szeretet és tisztelet,
 •  Gyermeki jogok védelme,
 •  Gyermekek különbözőségének tiszteletben tartása,
 •  Esélyegyenlőség biztosítása minden gyermeknek,
 •  Természet szeretetére és tiszteletére nevelés,
 •  Empátia és tolerancia érvényesítése,
 •  Egészséges életmód keretein belüli mozgáslehetőség,
 •  Szoros együttműködés partnereinkkel,
 •  Szakmai igényesség a dolgozók körében,
 •  Egységes pedagógiai szemléletmód.

Az óvodapedagógusok közül 1 fő rendelkezik szakvizsgával, 1 fő eleget tett a törvényben előírt követelménynek 120 órás továbbképzésen való részvétellel.

Pedagógiai szemléletünket a nyitottság, innováció, rugalmasság és a szülő- gyermek- pedagógus interaktív kapcsolatépítés jellemzi.

2007 elejétől Kiskőrös-Erdőtelekért Alapítvány lett bejegyezve, amely az óvoda helyzetének javítását eredményezi (adó 1%-ok fogadásával, és mint civil szervezet sokkal több pályázat írására van lehetősége az óvodának.)

Óvodánk feladata

Az óvodai mindennapok a helyi programunkban meghatározott heti és napirend szerint zajlanak. Fontos számunkra, hogy a gyermekeknek biztosítsuk az állandóságot, biztonságot a napirenddel. 

Ugyanakkor a változatos programok, és a hagyományőrző ünnepek alapján megvalósított projektek által a gyermekek folyamatosan motiváltak, érdeklődőek maradnak az új ismeretek szerzésére a világ felfedezéséhez.

Szüret

Zsebi program

Közlekedési múzemi foglalkozások

Zöldség-, gyümölcsnap az óvodában

 Egészséghét

Feladataink

 • Az intézményünkben folyó munkát a „Százszorszép” nevelési program szerint végezzük. 
 • Előtérbe került a néphagyományok őrzése, a gyermekek érzelmi fejlődése. 
 • A gyermekek kötetlen játéka fontos szerepet kapott a gyermek fejlődése, fejlesztése érdekében. 
 • Az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos magatartás kiemelt helyen szerepel az óvoda életében, mivel Zöld óvoda vagyunk a környezet és természet védelmére nevelés már kiscsoporttól megkezdődik. 

Kiemelten fontosnak tartjuk a környezetvédelmére nevelést. Igyekszünk óvodánk berendezéseit a takarékosság elve szerint alakítani. Szelektív hulladékgyűjtés működik óvodánkban, van egy állandó szállítónk. (PET palack, kupak). A hulladék nem szemét elvét próbáljuk már egészen kiscsoportos kortól tudatosítani gyermekeinkben. 

Az óvoda kapcsolatai

Feladatunk, a családokkal való jó kapcsolat kialakítása, mélyítése. 

Társadalmi munkák, Családi napok, Kirándulások szervezése.

Jó kapcsolat van a többi intézménnyel, (pl: tanuszoda, iskolák, fogorvos)

 

Mesenap

 

Játék

A játék hatására fejlődnek a gyermekek értelmi, erkölcsi, akarati téren egyaránt. 

 • Játék közben megszilárdulnak, ill. bővülnek ismereteik. 
 • Finomodnak az érzékszerveik. 
 • Pontosodik a megfigyelésük. 
 • Gazdagodik a képzeletük. 
 • Fejlődik a gondolkodásuk. 
 • Bővül a szókincsük. 
 • Ügyesednek a manuális tevékenységekben (barkácsolás)

A napirend időkeretéből minél többet biztosítunk a szabad játékra. Játékba épített tudatos tevékenységek szervezésével bővítjük a gyermekek ismereteit. 

 

Program céljához rendelt eszközrendszer:

A mozgásos játékokhoz a felújított udvar biztosít tágabb teret a gyerekek testi fejlődésének elősegítésére.

Az óvoda, különböző bevételeiből (adventi karácsonyváró esték, alapítvány, pályázat) a játék tevékenység eszközeit folyamatosan bővítjük.

Nagy játszóudvarral rendelkezik óvodánk.

Egyéb programok:

 Farsang
 
 
Húsvét
 
 
Szülinap
 
 
Erdőjárás - Vadetetés
 
 
Vadászelőadás
 
 
 
Márton nap
 

 „A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

                                                                                          Goethe

 

Megosztás

Minden jog fenntartva. © 2013-2019. All rights reserved.